Låve

Låven var den bygningen som det hastet mest å få gjort noe med. Hele låven hadde «satt seg». De nederste stokkene var oppråtnet og rett og slett borte, og hele låven var skjev. Det ble besluttet å demontere hele låven.

Eget tømmer ble hugget og barket tidlig på våren 2011. Dyktige laftere fra Gudbrandsdalen, Jeanett Myhre Ernst og Ivar Scherpen, startet arbeidet i juni.

Låven ble merket og plukket ned stokk for stokk, og lagret. Nye fundamenter, 12 stykk i alt, måtte lages. Nytt tømmer ble laftet og erstattet det som var oppråtnet, og de gamle stokkene ble lagt på plass igjen. Også det gamle taket ble brukt om igjen.