blomstereng brudespore og solblom

Slåttemark på Mikkelrud med brudespore og solblom