Bygninger

Hovedhuset ble restaurert utvendig i 2012.

Det ble høsten 2010 gjort strakstiltak med å tette taket midlertidig, og sommeren 2012 ble nytt tak lagt. Nytt spontak ble lagt før den gamle taksteinen ble lagt på igjen. Pipe over tak ble murt opp igjen, med leire. Stuegangen ble erstattet i sin helhet med nye materialer og kjøkkengangen ble demontert, lagd ny bunnramme og satt opp igjen med nytt tak . Alle vinduer er totalrenovert.