Historikk

Første skriftlige kilde om Mikkelrud er fra 1723, når Johannes Mikkelrud bar sin datter Berte til dåpen.

I 1755 blir en Hans Mikkelrud nevnt og i 1759 var Ole Kristoffersen Mikkelrud her. Johan Larsen Savolainen kom til Mikkelrud i 1797. Han kom fra Finnholt i Sør-Odal. Han var av finneætten Savolainen, og det er denne ætten som var i Mikkelrud frem til 2008.

I jordbrukstellinga fra 1865 ble det registrert 1 hest, 3 kuer og 3 sauer på Mikkelrud.

 

Slekt

Det er Johan Larsen Savolainen sin slekt som har vært på Mikkelrud siden 1797. Etterslekten er meget stor.

Et registreringsarbeid av denne slekten er påbegynt. Den er ganske omfattende, og vi tar gjerne imot innspill på dette, spesielt slekt av «nyere dato», dvs. fra 1930 og frem til i dag.