solblom blomstereng mikkelrud

På mikkelrud finner man den sjeldne blomsterarten solblom