Kulturlandskap

Kulturlandskapet på Mikkelrud er unikt. Engene er helt frem til i dag holdt i hevd «på gamlemåten», dvs ikke gjødslet og slått med ljå. En del har vært dyrket, og en god del har vært beiteområde.
Mikkelrud har i dag Østlandets største solblombestand og det er registrert over 160 karplanter der.