Slåttedugnad

På Mikkelrud vokser det mange sjeldne planter. Slåttonna må derfor utføres på en måte som gjør at disse plantene ikke utryddes.

Jordarealet skal f.eks. ikke gjødses eller behandles med sprøytevernmidler. Slått skal foretas med ljå eller mindre maskiner.