Åpent hus på Mikkelrud søndag 14. desember 2014.

Anledningen var den landsdekkende kampanjen Lys i gamle hus i gamle hus.

«Vi håper det vil skinne fra mange lys, og vise mange at vi er flere som setter pris på eldre bygninger»
De som står bak oppfordringen er: Fortidsminneforeningen, Lev Landlig,Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger (ide og initiativ) samt Bygg og Bevar

«Vi ønsker å vise hvor mange husmannsplasser og andre gamle hus som står forlatt i det norske landskapet – og gjøre folk oppmerksomme på de mulighetene de utgjør. Vi tror de ville blitt savnet om de ble borte»!

Mikkelrud er en slik husmannsplass, nylig restaurert tilbake til slik den var. På veggen i stua henger en kopi av husmannskontrakten fra 1904. Mikkelrud ble ikke frikjøpt før i 50-årene.