Fra tid til annen lages det saker i aviser, blader og nettaviser. Sakene er for det meste i lokalmedia, men en gang i blant kommer det også en sak eller to om Mikkelrud i andre regioner og sammenhenger. Vi vil her forsøke å legge ut lenker til sakene vi kommer over.

Lenker til saker

Akershus Fylkeskommune, 4. februar 2019
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206457

Romerikes Blad, 30. desember 2018
https://www.rb.no/gardsliv/aurskog-holand/kultur/anne-lise-og-tore-vi-ble-bergtatt-da-vi-kom-hit/s/5-43-957156

Romerikes Blad, 20. juni 2017
https://www.rb.no/nyheter/aurskog-holand/blomster/apner-opp-unik-skogfinnerplass-se-lista-over-de-170-planteartene-som-finnes-her/s/5-43-525507

Aurskog-Høland kommune, 8. april 2019
https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter/skogfinneplassen-mikkelrud—-nominert-til-den-nasjonale-kulturlandskapsprisen-2019/?fbclid=IwAR2Qp8fJrwE3WQks6G-qCTHYy78KxqGSRm7629_fmFmsGNV3EbkWIlM70VM

Aftenposten, 14. desember 2016
https://www.aftenposten.no/bolig/Skogfinneplassen-Mikkelrud–Her-hadde-et-gammelt-ektepar-bodd-hele-sitt-liv_-uten-innlagt-vann-eller-kjoleskap-9498b.html