Skogfinneplassen Mikkelrud er nominert til den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2019 av Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Eierne Anne-Lise Torvund og Tore Ovlien er nominert for å øke kunnskapsnivået og bevisstheten om kulturlandskap og stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet.

Dette er kriteriene som stilles av Norsk Kulturarv, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet for årlig å dele ut en kulturlandskapspris til det beste prosjektet nasjonalt.

Faksimile fra Indre Akershus Blad, 10. april 2019:

Her er mer informasjon om nominasjonen og de andre nominerte:

https://www.fylkesmannen.no/nn/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter—landbruk-og-mat/2019/04/kandidater-til-den-nasjonale-kulturlandskapsprisen-2019/

https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter/skogfinneplassen-mikkelrud—-nominert-til-den-nasjonale-kulturlandskapsprisen-2019/?fbclid=IwAR2Qp8fJrwE3WQks6G-qCTHYy78KxqGSRm7629_fmFmsGNV3EbkWIlM70VM